май 28, 2024

Надеждни доставки до Англия за вашия бизнес

Надеждни Доставки до Англия за Вашия Бизнес

Великобритания е един от най-важните пазари за международна търговия. След Брекзит и решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз, настъпиха сериозни промени в изискванията и възможностите за извършване на доставки до Англия. Новата регламентация повишава разходите за доставка, а и съществува риск от забавяне докато се спазят всички административни подробности.

Въпреки предизвикателствата, Великобритания остава един от най-предпочитаните пазари за международна търговия. Качествените доставки до Англия съдържат голям потенциал за развитие, тъй като, въпреки нормативните ограничения, желанието за търговия с Великобритания се запазва.

Обединеното кралство е ключов пазар за онлайн търговия

Великобритания е петата по-големина икономика в света. Електронната търговия там е най-развита и се радва на най-голяма популярност сред населението, което прави възможността за доставки до Англия търсена и атрактивна. 60 милиона англичани пазаруват по Интернет, като тази цифра нараства с 4,2% средно на година.

Проучване сочи, че средната стойност на покупките по Интернет на гражданите на Великобритания е около 149 паунда. Всички данни и анализи сочат, че търговията с Обединеното кралство е търсена и предпочитана възможност, дори след излизането на страната от Европейския съюз.

Какво трябва да имате предвид, когато планирате доставки до Англия

На първо място от значение е да се договорите с надеждна куриерска фирма, която оперира на този пазар. По-високите разходи за доставки до Англия след Брекзит, както и възможността те да се забавят поради някаква причина, може да откажат много от потребителите. Важно е клиентите да бъдат привлечени с атрактивни предложения и ангажимент за конкретни срокове на доставка, които гарантирано да бъдат спазени.

От значение е също клиентите да имат възможност да управляват своите доставки до Англия, да имат право да посочат кога и къде е най-удобно за тях да ги получат, както и да могат да избират между различни начини за разплащане.

Подобри персонализирани възможности за клиентите предлагат утвърдени куриерски фирми като DIREX, които имат опит в успешното осъществяване на доставки до Англия. Когато на клиентите се предложи високо качество и надеждна куриерска услуга, те са склонни да поддържат търговския си интерес към Великобритания, въпреки увеличените административни изисквания.

Важно е да имате отлична стратегия за търговски партньорства с Великобритания

Посланията към клиентите трябва да са персонализирани и съобразени с тяхната психология, нагласи и потребителско поведение. Трябва да направите задълбочено предварително проучване, за да реализирате с успех доставки до Англия. Освен качеството на продуктите, надеждността на куриерската услуга също е от изключителна важност, за да се осъществяват безпроблемно международни доставки от и до Албиона.