април 14, 2024

Най-често срещаните грешки при събаряне на сгради

Друга често срещана грешка е ненавременното отсраняване от сградата на части и компоненти, които не би следвало да присъстват в нея, щом започне процеса по събаряне.
събаряне на сгради

И строенето, и процесът по събаряне на сгради са част от конструктно-архитектурните дейности, касаещи създаването и жизнения цикъл на всяка постройка или конструкция.


Макар и повечето хора да съсредоточават вниманието си върху строенето, никак не би било излишно да познаваме в детайли и не по-малко трудоемкото събаряне на сгради. Този процес, в редица случаи, дори задминава по сложност издигането на една конструкция. Преди да се достигне до реалното изпълнение на операцията, следва да се премине през дълъг списък от детайлно планиране на всички последващи стъпки, както и да се вземат под внимание всички необходими мерки за безопасност – избягването на проблеми и инциденти следва да бъде най-важният приоритет за изпълнителите на подобна операция.

Но, все пак, се допускат и грешки. В днешния текст решихме да ви запознаем с някои от най-често срещаните такива за случаите, в които, евентуално в бъдеще, ще ви се наложи да се сблъскате с подобен процес. 

Процесът по събаряне на сгради следва да не се подценява

Първата грешка, която е и определяща за последващото развитие на събитията, е изборът на не достатъчно компетентен професионален екип, който да се заеме със задачата.

За операция от такива естество и сложност следва да се обърнете към фирма/изпълнител, които могат да се похвалят с дългогодишен опит и множество успешни проекти в областта. Това е първата и основна предпоставка, която ще ви гарантира бързото, ефикасно и безопасно справяне със задачата. 

Друга често срещана грешка е ненавременното отсраняване от сградата на части и компоненти, които не би следвало да присъстват в нея, щом започне процеса по събаряне. Ако не се направи предварителен оглед и инспекция на обекта и в него останат елементи като абразиви, леснозапалими вещества или пък такива, които биха могли да се използват отново и рециклират (дърво, метал), то вие или рискувате и застрашавате безопасността, или губите ценен ресурс, който би влязъл в употреба на по-късен етап при други проекти.

Определянето на погрешен метод за изпълнение на процеса по събаряне на сгради също би могло да се отчете като грешка. Имплозията, макар и най-често използваният способ, не винаги е приложима съобразно локацията и големината на сградата. Ако пък гоните кратки срокове, то селективното разрушаване, където поетапно се отстраняват елементи от сградата, също не би било подходяща опция.