април 14, 2024

Какво покрива гражданската отговорност при ПТП

Какво покрива гражданската отговорност при ПТП

Всеки водач, който е участник в движението по пътищата, трябва да е наясно със своите права и отговорности. Едно от основните му задължения е да има валидна застраховка гражданска отговорност. Как точно се изчислява – виж тук, а в тази статия ще изясним какво покрива и защо е толкова важна.

Как се определят обезщетенията при застраховка Гражданска отговорност?

Застраховката Гражданска отговорност покрива щетите, причинени на трети лица при ПТП. Това включва:

  • материални щети на автомобила или други превозни средства – изпраща се експерт, който да направи оценка. В изготвения от него доклад се определя стойността, на която би възлязъл ремонтът;
  • лични наранявания на пострадали участници – факторите тук са много, като включват степента на нараняване, медицински разходи, пропуснати ползи поради неработоспособност, трайни увреждания и други;
  • щети на имущество, принадлежащо на трети лица – има се предвид повреденото от ПТП-то имущество, като стени, структури, сгради. Обезщетението зависи от разходите за възстановяването им.

Сумата на обезщетението на застраховката Гражданска отговорност се определя в зависимост от причинените вреди, от различен тип.

Процедура и протокол след произшествие

След катастрофа е важно всеки да знае какви стъпки следва да се предприемат. Първо е необходимо да се състави протокол. Всеки участник в ПТП, без значение кой е виновен, трябва да попълни бланка за произшествието, в която да опише обстоятелствата и детайлите около инцидента.

След това е препоръчително да се свърже с неговата застрахователна компания и да уведоми за инцидента. Извършва се консултация със застраховател, който ще даде насоки за следващите стъпки. Ако има съмнение, че някой от участниците е бил под въздействие на алкохол, може да бъде поискано да се направи тест.

Спазването на правилната процедура и протокол след пътно-транспортно произшествие не само улеснява работата на органите, но и ускорява процеса по обезщетение от застраховката. 

При какви обстоятелства гражданската застраховка не покрива щетите?

Въпреки че гражданската отговорност покрива много ситуации, има и такива, при които тя не може да бъде използвана. Кои са те?

  • когато водачът е бил под въздействие на алкохол или наркотици – в случай че сте употребили някое от тези вещества или комбинация от двете, застрахователната компания може да ви откаже покриването на щетите, дори и да не сте директните причинители на произшествието. Това е така, защото подобни опиати засягат способностите на всеки водач върху адекватното му управление на МПС, а това повишава риска от пътен инцидент;
  • ако водачът е управлявал автомобила без валидна шофьорска книжка – обхваща случаите, в които е лишен от право на управление или книжката е изтекла;
  • ако автомобилът е бил използван за престъпление.

Гражданската застраховка при ПТП е задължителна и изключително важна за всеки водач. Тя предоставя финансова защита и спокойствие при неочаквани ситуации на пътя. Затова е важно всеки да е информиран какво покрива полицата и какви са правата и задълженията му като участник в пътното движение.